Home Конспект д дефо започаткування роб нзонад


Конспект д дефо започаткування роб нзонад


Рудники царя Соломона; Харріс Дж. Антимонархічні та антиклерикальні мотиви твору. ТЛ Наводить приклади використання епітетів у текстах поезій. Особо ценные музеи России Указ Президента России «Об особо ценных объектах наци... Легенди та міфи Стародавньої Греції; К упрін О. Роланд —головний герой епосу. Над прірвою у житі; Сіменон Ж. Байрон — англійський поет-роман-тик, фундатор течії байронізму. Оповідання про тварин; Гауф В. Дивовижна подорож Нільса Хольгерсона з дикими гусками по Швеції; Ліндгрен А. Втілення в них уявлень про патріотизм, героїзм, ідеальних народних героїв. Учень: називає авторів і переказує зміст вивчених протягом року творів; висловлює судження про роль світової художньої літератури як скарбниці духовних багатств людства. ТЛ Дає визначення поняття гротеск, знаходить гротеск у творі образи Цахеса і філістерів; описи князівства Керепес тощо. Учень: пояснює , що бароко є першим художнім напрямом, який охопив практично всю Європу, в т. Моя родина та інші звірі; Іскандер Ф. А зорі тут тихі. Учень: переказує зміст оповідання; виділяє і зачитує ключові епізоди твору; характеризує з використанням цитат образ головного героя твору; пояснює сенс відсутності імені цього героя; визначає роль опису довкілля в оповіданні пейзаж як емоційне тло до подій твору ; тлумачить сенс заголовка оповідання. Пригоди Шерлока Холмса; Костер Ш. Оцеола, вождь семінолів; Сабатіні Р. Ліліпутія — Англія крізь зменшувальне скло сатири. ТЛ Дає визначення поняття філософська повість, називає її головні жанрові ознаки головними героями є не люди, а філософські ідеї; логіка розвитку подій зумовлена не логікою людських вчинків, а логікою філософської полеміки, тощо. Граф Монте-Крісто; Конан-Дойль А. Аналіз художнього твору має опиратися на текст та докладний розгляд основних епізодів, виразне читання уривків, окремих творів тощо. Поетизація в ній краси чистих людських взаємин. Характерні риси поетики модерністських творів Джойса: "потік свідомості", елемент пародійності та іронізму, яскраво виражена інтертекстуальність. Романтизм Дон Кіхота та твереза розсудливість Санчо Панси. Учень: визначає творчість А. Міцкевича як апогей, найяскравіший вияв польського романтизму; знаходить приклади конкретного втілення рис романтизму в поезіях А. Образ Лаури у творах Петрарки.


Головні засоби творення комічного та їхня роль у характеристиці персонажів і розкритті ідеї твору.


Золотий горнець; Грибоєдов О. Грегор Замза і його родина. У процесі вивчення зарубіжної літератури у вечірній школі очній чи заочній формах особливу увагу слід звернути на вивчення особливостей літературного процесу, на узагальненнях світового літературного процесу, на порівнянні літератури світу і України. Учень: переказує зміст твору і аналізує ключові епізоди; доводить твердження про те, що захоплива інтрига — основа детективного твору; характеризує образи Шерлока Холмса і доктора Ватсона, звертаючи увагу на їхню взаємодоповнюваність класичний детективний дует ; пояснює причини всесвітньої популярності творів про Шерлока Холмса; ТЛ Дає визначення поняття літературний детекти в. Захоплююча інтрига — основа детективного твору. Вибрані вірші; Корнель П. Учень: називає авторів і переказує зміст вивчених протягом року творів; висловлює і аргументує судження про пізнавальне значення світової літератури: зображення в ній життя, побуту, звичаїв, світогляду, духовних і моральних цінностей народів світу. Поема "Енеїда" як літературна обробка римської легенди про троянця Енея — засновника Риму. Сaме така робота допоможе школярам сприйняти літературу як мистецтво слова. Монологічна структура роману і перехрещення часових площин. Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 1. Учні повинні вміти: вдумливо читати та критично аналізувати програмові твори; визначати основну проблематику, сюжет, композицію, систему образів і виражально-зображувальні засоби мови; оцінювати, обговорювати і порівнювати чинники цінності, ідеали, стани духовного життя і вчинків літературних героїв; мотивувати свою оцінку прочитаних творів; створювати усні й письмові роботи, різні за обсягом, характером і жанром; складати план та тези літературно-критичних статей; готувати доповідь чи реферат на літературну тему За одним джерелом.

You may look:
-> сочинение островский гроза молодые ка
Втілення в них уявлень про патріотизм, героїзм, ідеальних народних героїв.
-> бланк соглашения о добровольном возмещении материального ущерба
Гоголь —російський і український письменник.
-> сочинение на тему о мёртвой царевне и семи богатырях 5 класс
Пригоди Шерлока Холмса; Костер Ш.
-> бланк доводки додаток no3
Портрет митця замолоду; Драйзер Т.
-> сочинение по русскому описание образа человека
Софокл 497 або 495—406 рр.
->SitemapКонспект д дефо започаткування роб нзонад:

Rating: 95 / 100

Overall: 85 Rates